Zakład pogrzebowy w Gliwicach

Śmierć bliskiego członka rodziny to wyjątkowo trudny okres, który wymaga powściągnięcia wszystkich emocji i zajęcia się organizacją godnego pochówku. Niemniej jednak przygotowanie pogrzebu to ciężkie wyzwanie organizacyjne, które powinno zostać powierzone zakładowi pogrzebowemu. W takiej sytuacji można mieć pewność, że rozwiązane zostaną wszystkie problemy formalne oraz techniczne związane z ostatnim pożegnaniem. Równocześnie stanie się to w poszanowaniu zarówno zmarłego, jak i członków rodziny. 

Dom Pogrzebowy Józef  w Gliwicach – profesjonalna pomoc w trudnych chwilach

Jednym z zakładów pogrzebowych, który może odciążyć rodzinę zmarłego w tej trudnej chwili, jest ulokowany w Gliwicach Dom Pogrzebowy Józef. W odróżnieniu od wielu innych zakładów Dom Pogrzebowy Józef zaoferować może kompleksową pomoc w zakresie organizacji pochówku. Z jakimi praktycznymi korzyściami się to wiąże?

Oznacza to, że rodzina osoby zmarłej może liczyć na profesjonalną pomoc w każdym aspekcie związanym z pogrzebem. W zależności od potrzeb i życzeń rodziny zmarłego zakład może z łatwością zająć się:

– wszystkimi formalnościami,
– pełną obsługą pogrzebu,
– transportem zwłok.

Warto podkreślić, że ze względu na położenie zakładu pogrzebowego w Gliwicach Dom może z powodzeniem udzielić niezbędnej pomocy także rodzinom we wszystkich pobliskich miastach Aglomeracji Śląskiej, jak również w całej Polsce.

biuro domu pogrzebowego

Pomoc administracyjna – dokumenty pogrzebowe

Śmierć członka rodziny wiąże się z koniecznością zajęcia się szeregiem formalności. Niemniej jednak korzystając z pomocy gliwickiego domu pogrzebowego Józef jedyną kwestią formalną, którą zająć się będzie musiała rodzina, jest uzyskania karty zgonu. Jest ona wystawiana w chwili stwierdzenia przez lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia śmierci, o ile zgon nie nastąpił w szpitalu lub zakładzie opiekuńczym.

W kolejnych formalnościach może już pomóc zakład pogrzebowy. Mowa m.in. o zgłoszeniu zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. Jest to jednostka, która zajmuje się wydaniem aktu zgonu. Urząd o śmierci musi być powiadomiony w czasie trzech dni od dnia zgonu. Z kolei w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego konieczne jest złożenie wniosku w ZUS. W wypełnieniu oraz złożeniu wniosku pomoże zakład.

Nie są to jedyne formalności, z którymi może pomóc dom pogrzebowy. Warto również podkreślić, że w sytuacji, gdy śmierć członka rodziny nastąpiła w trakcie trwania stosunku pracy, można liczyć na uzyskanie odprawy pośmiertnej. Istnieje również możliwość otrzymania renty rodzinnej, jeżeli zmarły w chwili śmierci miał prawo do emerytury lub renty ze względu na niezdolności do pracy.

wypełnianie dokumentów przez mężczyznę w koszuli

Transport zwłok z kraju i z zagranicy

Współcześnie często zdarza się, że śmierć członka rodziny ma miejsce z dala od miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji konieczny będzie transport zwłok. Dom Pogrzebowy Józef posiada niezbędny sprzęt oraz zezwolenia, które pozwalają mu na transport zwłok zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W takiej sytuacji zakład zajmie się również załatwieniem wszystkich zezwoleń upoważniających zakład do odbioru zwłok za granicą. Ostateczny koszt tego rodzaju usługi w głównej mierze uzależniony jest od miejsca zgonu członka rodziny. W czym jeszcze może pomóc gliwicki zakład?

Pochówek kościelny oraz świecki

Organizacja pochówku to podstawowa usługa, którą może zaoferować zakład pogrzebowy Gliwice pozwalają na zorganizowanie zarówno pochówku kościelnego, jak i ceremonii świeckiej. W sytuacji, gdy rodzina zdecyduje się na organizację pochówku świeckiego zakład pogrzebowy może pomóc w skontaktowaniu się z mistrzem ceremonii, który poprowadzi ostateczne pożegnanie. Niezależnie od formy pochówku dom pogrzebowy w celu godnego pochowania zmarłego może zaprosić trębacza, śpiewaczkę, czy też skrzypaczkę.

Kremacja zwłok i pochówek w trumnie

Osoby korzystające z pomocy zakładu mogą zdecydować o Pochówku zmarłego w trumnie lub o poddaniu zwłok kremacji. W przypadku kremacji zakład zajmie się jego całościową organizacją. Równocześnie istnieje możliwość wybrania pomiędzy różnymi rodzajami trumien oraz urn, które wykorzystywane są do przechowywania ciała/ prochów zmarłego.

Wieńce, kwiaty i dewocjonalia

Pogrzeb niezależenie od swojej formy zawsze wiąże się z wieńcami, kwiatami oraz dewocjonaliami. W celu ułatwienia procesu organizacyjnego oraz poprawy komfortu rodziny zmarłego zakład daje dostęp do szerokiej oferty kwiatów i wieńców, które sprawdzą się zarówno w przypadku pochówku z trumną, jak i pochówku z urną.

 

Dom pogrzebowy Józef z zewnątrz z samochodem - w tle kościół Św Bartłomieja

Nekrologi i klepsydry online

Oczywiście ulokowany w Gliwicach zakład zajmie się stworzeniem godnych nekrologów oraz klepsydr. Warto zwrócić uwagę, że rodzina zyskuje również możliwość skorzystania z tzw. klepsydry online. W praktyce jest to ukryta strona internetowa, do której dostęp zyskują jedynie uprawnieni posiadacze linku.

Sam link może być dostarczy rodzinie SMS-em, e-mailem, czy też za pomocą messengera. Na stronie rodzina zyska dostęp do takich informacji związanych z pochówkiem jak:

– czas i miejsce mszy świętej,
– czas i miejsce ostatniego pożegnania.

Ponadto na stronie odnaleźć można mapę, dzięki której członkowie rodziny będą wiedzieć, w jaki sposób dotrzeć na miejsce pochówku.

Ciemna drewniana trumna w nowoczesnym karawanie