Są dwie możliwości, aby sprowadzić ciało zmarłego z zagranicy. Wszelkie formalności można zlecić  firmie pogrzebowej. Wtedy zajmujemy się wszystkimi aspektami prawnymi i samym transportem. Jedyne czego potrzebujemy to dokumentów i upoważnienia do załatwienia wszelkich formalności.

Druga opcja, to samodzielne sprowadzenie zwłok do kraju przez najbliższą rodzinę.

Aby przetransportować ciało do kraju, trzeba udać się z wnioskiem o zgodę do starosty lub prezydenta miasta na transport ciała do kraju. Wniosek taki zawiera dane wnioskodawcy jak i osoby zmarłej oraz informację o sposobie transportu. 

Do wniosku należy dołączyć również akt zgonu (lub inny dokument urzędowy) przetłumaczony na język polski.  Jeżeli nie wiadomo jaka jest przyczyna zgonu, należy mieć również zaświadczenie, że śmierć nie nastąpiła wskutek choroby zakaźnej. Wszelkie tłumaczenia powinny być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli uzyskamy zgodę od starosty następnym punktem jest otrzymanie zgody od konsula, stacjonującego w kraju, w którym zmarła osoba.

  • odpis zupełny aktu zgonu
  • podpisany wniosek przez starostę/ prezydenta miasta
  • zaświadczenie wykluczające śmierć na skutek choroby zakaźnej ( nie jest konieczne, gdy transportujemy prochy zmarłego)
  • tak jak w Polsce jeżeli śmierć nastąpiła w tragicznych okolicznościach należy posiadać zezwolenie Policji/ Sądu na wywóz zwłok do Polski

Następnie konsul wydaje pozwolenie na transport zwłok do kraju. Proces ten jest płatny i kosztuje około 40 euro na terenie Unii Europejskiej.

W konsulacie trumna zostaje odpowiednio opieczętowana i przygotowana przed transportem. To samo robi się z urną.

Kolejnym elementem jest środek transportu, który zostaje wybrany do przetransportowania zwłok. Najczęściej, czasem pomimo wielu kilometrów zwłoki transportuje się samochodem, ze względu na dużą ilość formalności, warunków i zgód przy transporcie samolotem. Część linii lotniczych nie zgadza się na przewóz trumien. Szybciej można uzyskać zgodę na transport urny.

Czasem dochodzi do sytuacji, w której rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów sprowadzenia ciała do Polski. W tej sytuacji zmarły może zostać pochowany na terenie kraju, w którym znajduje się ciało.