Zakład pogrzebowy w Zabrzu

Ceremonia pogrzebowa to ostatni akt zwieńczający ziemską wędrówkę człowieka. We wszystkich kulturach świata pogrzeb jest czasem pożegnań, podsumowań, okazją do okazania szacunku, przywiązania i pamięci. Jednak organizacja pochówku nie jest zadaniem łatwym, szczególnie dla rodziny, która, pogrążona w żałobie, nie potrafi stawić czoła formalnościom, procedurom, logistycznym zawiłościom. W takim momencie niezbędna jest pomoc profesjonalistów.

Zakład pogrzebowy Zabrze – jakiego rodzaju usługi można zlecić?

Nasz zakład pogrzebowy znajduje się w Gliwicach bardzo blisko zjazdu z drogi krajowej nr 88, dzięki temu dojazd do nas trwa tylko kilka minut.
Profesjonalne, kompleksowe usługi pogrzebowe mają na celu przygotowanie i przeprowadzenie pochówku z pełnym poszanowaniem zmarłego oraz jego bliskich. Jednym z najważniejszych przejawów owego poszanowania jest uwzględnienie ostatniej woli, w której zmarły wydał dyspozycje co do pochówku oraz oczekiwań bliskich co do rodzaju ceremonii i jej scenariusza.

 Generalnie każdy zleceniodawca – organizator pogrzebu może liczyć na pomoc w zakresie:
• Załatwienia formalności urzędowych,
• Zamówienia/zakupu trumny, urny, innych akcesoriów pogrzebowych oraz ubrań,
• Przygotowania ciała do pochówku,
• Przygotowania miejsca pochówku,
• Opracowania scenariusza ceremonii,
• Przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych.

Ponadto w spektrum działalności dobrych zakładów pogrzebowych mieszczą się usługi dodatkowe: oprawa medialna, muzyczna, nekrologi, transport ciała i żałobników oraz usługi popogrzebowe, np. wykonanie nagrobka, opieka nad grobem, ekshumacje.

 

Ciemna drewniana trumna w nowoczesnym karawanie

Procedury i formalności urzędowe

Zakład pogrzebowy Zabrze pomaga swoim klientom od momentu zgłoszenia zgonu. Pierwszą wykonywaną czynnością jest z zasady eksportacja ciała z miejsca zgonu do przechowalni, a następnie przychodzi czas na załatwienie formalności urzędowych. Ten etap organizacji pogrzebu należy do wyjątkowo trudnych, szczególnie obecnie w czasie pandemii, gdy większość urzędów ogranicza przyjęcia interesantów.

Rodzina zmarłego musi uzyskać kartę statystyczną zgonu. Dokument wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub zatrudnieni w pogotowiu, szpitalach oraz innych instytucjach opieki zdrowotnej. W tym momencie przedstawiciele zakładu pogrzebowego, dysponując stosownym upoważnieniem danym im przez organizatorów pogrzebu, mogą udać się do USC po akt zgonu urzędowy. Jest to dokument, bez którego przeprowadzenie pochówku jest niemożliwe.
Pracownicy firmy pogrzebowej na życzenie rodziny występują także do ubezpieczyciela o wypłatę zasiłku pogrzebowego – wnioski w imieniu rodziny składane są w ZUS, KRUS, MSWiA lub w organach zajmujących się ubezpieczeniem wojskowych. Jeśli zmarły miał ubezpieczenie prywatne, to także wypłatę odszkodowania z tego tytułu mogą załatwić pracownicy zakładu pogrzebowego.

biuro domu pogrzebowego

Usługi poprzedzające ceremonię pogrzebową

Jest to zestaw wielu trudnych zadań, których wykonanie najlepiej zlecić profesjonalistom. Najpierw należy zarezerwować miejsce na cmentarzu. W administracji cmentarza dokonuje się rezerwacji i wnosi stosowne opłaty. Teraz kolej na ustalenie terminu pochówku z parafią lub mistrzem ceremonii w przypadku pogrzebu humanistycznego (świeckiego). Jednocześnie zleca się redakcję i kolportaż nekrologów. Mogą mieć one formę tradycyjnych ogłoszeń umieszczanych na tablicach, nekrologów prasowych lub nowoczesnych e-nekrologów wirtualnych do odczytania w serwisach internetowych lub aplikacjach telefonicznych. Niektóre firmy świadczą usługę powiadamiania o pogrzebie za pomocą sms-ów. W takim nekrologu umieszcza się krótką informację zawierającą: imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci, miejsce i termin pogrzebu, oznaczenie osoby przesyłającej informację.

Niezwykle istotną częścią przygotowań są czynności związane z kosmetyką i ubraniem zmarłego. Ważny jest wybór ubrania, trumny, krzyża, tablicy, urny oraz innych akcesoriów. Najlepsze firmy funeralne mają w ofercie sprzedaż niezbędnych akcesoriów, a w przypadku zleceń personalizowanych są w stanie sprostać każdemu wymaganiu dzięki stałej współpracy z szeregiem podwykonawców.

Trumna czy urna – jaki pogrzeb wybrać?

W tradycji chrześcijańskiej zapisany i mocno ugruntowany jest szacunek do ludzkiego ciała, przez co wielu katolików w Polsce odrzuca możliwość kremacji. Jednak kościół nie jest takim praktykom przeciwny, o ile nie wynikają one z pobudek ideologicznych. Wybór formy pogrzebu – tradycyjnego lub poprzedzonego kremacją, najczęściej wiąże się z ostatnią wolą zmarłego. Zakład pogrzebowy Zabrze organizuje pogrzeby tradycyjne z odprowadzeniem ciała do grobu oraz poprzedzone spopieleniem z odprowadzeniem urny do grobu lub kolumbarium.

Dom pogrzebowy Józef z zewnątrz z samochodem - w tle kościół Św Bartłomieja

Kompleksowe usługi pogrzebowe najwyższej jakości

Organizacja pogrzebu wymaga także dopięcia wielu szczegółów logistycznych, które mają wpływ na oprawę i sprawność przebiegu ceremonii. Dlatego warto zlecić zakładowi pogrzebowemu usługi transportowe, przygotowanie kompozycji kwiatowych, zabezpieczenie nagłośnienia i oprawy muzycznej oraz medialnej.
Warto także rozważyć działania na przyszłość, a szczególnie budowę pomnika nagrobnego oraz całoroczną opiekę nad grobem.

Dom pogrzebowy Józef z zewnątrz z samochodem - w tle kościół Św Bartłomieja