Zakład pogrzebowy w Sośnicowicach

Jak poradzić sobie z odejściem najbliższych?

Śmierć bliskiej osoby to wydarzenie, które na zawsze pozostaje w pamięci. Co gorsza, wiąże się ona z niewyobrażalną traumą, z którą niezwykle trudno sobie poradzić. W pierwszych dniach żałoby, rodzina zmarłego musi pogodzić swój ból z obowiązkami, które nagle na nią spadły. Konieczność spełnienia określonych formalności i zorganizowania ceremonii pogrzebowej to kwestie, które w tak trudnej sytuacji winny być powierzone zakładowi pogrzebowemu.

Dom Pogrzebowy Józef  – wsparcie dla osób, które borykają się z tragedią

Utrata bliskiej osoby to niewątpliwie wielka tragedia. W tak trudnych chwilach może pomóc znajdujący się w Gliwicach Dom Pogrzebowy Józef. Jest to zakład, który nie tylko zorganizuje całą ceremonię pogrzebową, ale też pomoże w realizacji wszystkich formalności, począwszy od przygotowań i wypełniania dokumentów, aż po wsparcie w kontekście szczegółów organizacji ceremonii pogrzebowej. Co to oznacza w praktyce?

Mówiąc wprost, zakład pogrzebowy Sośnicowice może:

  • pomóc rodzinie zmarłego w wypełnianiu wszystkich niezbędnych formalności,
  • zorganizować pochówek, którego szczegóły są ustalane z najbliższymi,
  • zorganizować transport zwłok i to zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Co ważne, zakład pogrzebowy Sośnicowice realizuje powierzone mu zadania zarówno na terenie Aglomeracji Śląskiej, jak również całej Polski.

Pomoc formalna, czyli wypełnianie dokumentów

Śmierć bliskiej osoby to wydarzenie, które wiąże się z koniecznością realizacji wielu czynności o charakterze formalnym. Gliwicki Dom Pogrzebowy Józef może jednak na tym polu udzielić rodzinie zmarłego kompleksowej pomocy. Jej jedynym obowiązkiem jest uzyskanie karty zgonu, którą wypełnia lekarz tuż po śmierci danej osoby.

Kolejną formalnością jest konieczność zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. Po przekazaniu w/w karty, urząd ten wystawia akt zgonu. Co ważne, do przekazania karty musi dojść najpóźniej do 3 dni od momentu śmierci. Wszystkie te czynności może zrealizować Dom Pogrzebowy Józef, dzięki czemu rodzina osoby zmarłej będzie miała czas na spokojne przygotowanie się do ceremonii pogrzebowych. Ważną formalnością jest też wypełnienie wniosku do ZUS o uzyskanie zasiłku pogrzebowego. Tutaj rolą Domu będzie pomoc merytoryczna w jego wypełnieniu.

Co ważne, Dom Pogrzebowy Józef może pomóc również w wypełnieniu szeregu innych formalności, jak chociażby dokumentacji niezbędnej do uzyskania odprawy pośmiertnej (jeśli dana osoba zmarła w trakcie pełnienia stosunku pracy), a także renty rodzinnej, o ile zmarły w chwili śmierci posiadał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Transport zwłok na terenie Polski i poza nią

Samochód pogrzebowy - czarny Mercedes Vito

Jeśli śmierć członka rodziny nastąpiła z dala od miejsca zamieszkania, to Dom Pogrzebowy Józef może zaoferować bliskim transport zwłok i to zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Co ważne, zakład pogrzebowy Sośnicowice może również pomóc w uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń, umożliwiających przewiezienie ciała do Polski. Naturalnie koszt takiej usługi jest uzależniony w głównej mierze od dystansu, jaki zostanie pokonany w trakcie transportu zwłok.

Wybór formy pochówku

Bliscy osoby zmarłej podejmują decyzje co do wyboru właściwej formy pochówku. Dom Pogrzebowy Józef może zorganizować zarówno pogrzeb kościelny, jak i pochówek o charakterze świeckim. W tym drugim przypadku zakład pomaga w znalezieniu odpowiedniego mistrza ceremonii. Co ważne, sama ceremonia może zostać wzbogacona udziałem trębacza, śpiewaczki, a także skrzypaczki.

Kremacja lub pochówek ciała w trumnie

Dom Pogrzebowy Józef może zorganizować pochówek o charakterze tradycyjnym, to jest w trumnie, albo też kremację zwłok i umieszczenie prochów w urnie. Decyzja należy tu oczywiście do osób najbliższych, którzy decydują również o wyborze konkretnego rodzaju trumny lub urny.

Kwiaty i dodatki

W zakładzie pogrzebowym Sośnicowice rodzina zmarłego może również zamówić kwiaty, wieńce i dewocjonalia (np. różaniec dla zmarłego). Dom Pogrzebowy przedstawia bliskim dostępne warianty dekoracji kwiatowych, których forma jest dostosowana zarówno do pogrzebu tradycyjnego, jak również do pochówku w urnie.

Nekrologi i klepsydry

Znajdujący się w Gliwicach zakład pogrzebowy przygotowuje godne nekrologi i klepsydry. Umieszczone są na nich informacje dotyczące osoby zmarłej, ale też miejsca i daty pochówku. Istnieje również możliwość zamówienia klepsydry online, która tak naprawdę jest ukrytą stroną internetową, do której link przesyłany jest wyłącznie osobom wskazanym przez rodzinę za pomocą kanału SMS lub e-mail. Na tej stronie można znaleźć dokładnie takie same informacje, jakie wypisuje się na klepsydrze papierowej. Co więcej, znajduje się tam również informacja o lokalizacji miejsca, w którym dana ceremonia się rozpocznie.

Podsumowując, Dom Pogrzebowy Józef może zapewnić rodzinie zmarłego kompleksowe wsparcie w tych trudnych i wymagających chwilach. Ważne, aby w tym czasie skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na ostatnim pożegnaniu osoby bliskiej.