Różaniec to jedna z najważniejszych modlitw chrześcijan. Szczególną wagę przypisuje się jej już od średniowiecza, traktując ją jako najskuteczniejszą po Mszy Świętej. Nic więc dziwnego, że w trakcie przygotowań do pogrzebu, stanowi ona jeden z modlitewnych filarów tradycyjnych obrzędów żałobnych.

Jak wygląda różaniec przed pogrzebem?

 

czarny różaniec trzymany w ręce

W funeralnej tradycji modlitwy różańcowej, dużo się zmieniło przez ostatnie lata. Dawniej tradycją było pozostawienie zmarłego na 3 dni w domu, przy czym każdego dnia odmawiano co najmniej jedną część różańca. Tym samym żałobnicy odmawiali jednego dnia tajemnice radosne, drugiego bolesne, a trzeciego – chwalebne. W 2002 roku papież Jan Paweł II dodał do kanonu modlitwy różańcowej 5 kolejnych tajemnic, zwanych tajemnicami światła. Tym samym, pierwszego dnia po śmierci odmawia się zwyczajowo 2 różańce (część radosną i bolesną).

Zdarza się też, że w niektórych parafiach kultywuje się tradycję modlitwy wyłącznie tajemnicami bolesnymi. Ma ona nawiązywać do cierpienia Jezusa w ostatnich godzinach swego ziemskiego życia i – w pewien sposób – dodawać otuchy żałobnikom. Dziś modlitwa różańcowa za osobę zmarłą odbywa się najczęściej w domu przedpogrzebowym. Również i tam mają miejsce inne, stosowne modlitwy i obrzędy nad ciałem osoby zmarłej.

 

 

zapalone świece

Schemat modlitwy różańcowej

Istotą modlitwy różańcowej jest swoista medytacja, wynikająca z rozważania poszczególnych tajemnic tej modlitwy. W każdej części (tj, radosnej, bolesnej, chwalebnej i światła) modlimy się 5 różnymi tajemnicami, które odzwierciedlają poszczególne etapy życia Jezusa, Maryi i historycznie związanych z nimi osób.

Modlitwa różańcowa – w kontekście czynionych znaków – dzieli się na kilka różnych etapów:

– rozpoczęcia modlitwy poprzez znak krzyża,
– jednorazowego odmówienia Składu Apostolskiego (Wierzę w Boga),
– jednorazowego odmówienia modlitwy Ojcze Nasz,
– trzykrotnego odmówienia modlitwy Zdrowaś Maryjo, (który niech w nas pomnaża wiarę; który niech w nas wzmacnia nadzieję; który niech w nas rozpala miłość),
– modlitwy Chwała Ojcu… będącej uwielbieniem Trójcy Świętej.

Powyższe etapy są pewnego rodzaju wstępem do dalszej modlitwy, która składa się z:

– odmówienia modlitwy Ojcze Nasz…
– odmówienia 10 razy Zdrowaś Maryjo, przy czym w trakcie pierwszej modlitwy, wspomina się określoną tajemnicę.

Modlitwa różańcowa kończy się najczęściej modlitwą Chwała Ojcu i Pod Twoją obronę. Czasami po różańcu odmawia się też Modlitwę św. Bernarda.

W związku z faktem, że jest to modlitwa za osobę zmarłą, w jej trakcie (najczęściej przy każdym Chwała Ojcu…) dodaje się modlitwę Wieczny Odpoczynek. Po zakończeniu wszystkich modlitw, jest czas na wspominanie osoby zmarłej. Ten sposób radzenia sobie z samotnością po śmierci bliskiej nam osoby, jest bardzo ważny. Dlatego dbamy o pełne poszanowanie intymności najbliższych żałobników.

złożone ręce do modlitwy w kościele

Kto prowadzi modlitwę i kilka słów na temat rozważań

Modlitw przed ciałem zmarłego nie musi prowadzić wyłącznie ksiądz. Może to zrobić osoba bliska dla zmarłego, jego przyjaciel, sąsiad itd. Może to też zrobić osoba z domu pogrzebowego, w tym również z naszego Domu Pogrzebowego Józef.

W trakcie modlitwy Chwała Ojcu, mogą również pojawić się towarzyszące jej rozważania. W wielu parafiach przyjęło się też, że dołącza się do nich żałobne pieśni, których treść i forma mogą być dostosowane do wieku osoby zmarłej, jej obowiązków i innych cech. Pieśni muszą być oczywiście dopuszczone przez Kościół Katolicki!

Nasza pomoc, nasze wsparcie

Nasz Dom Pogrzebowy Józef, zapewnia profesjonalne wsparcie rodzinie zmarłego w przygotowywaniu wszystkich formalności dotyczących pogrzebu. Gwarantujemy również możliwość poprowadzenia różańca w domu zmarłego lub w kaplicy. W trakcie przygotowań do ceremonii pochówku, konsultujemy wszystkie kwestie z parafialnym proboszczem.

Kilka słów podsumowania

Jesteśmy po to, by Państwu pomóc. W trakcie naszej wieloletniej działalności, pomogliśmy już wielu rodzinom i bliskim, w poradzeniu sobie z trudną rzeczywistością, w jakiej się one znalazły. Do świadczonej przez nas pomocy, podchodzimy w pełni profesjonalnie, dbając o zachowanie odpowiedniej powagi w tym trudnym, aczkolwiek wyjątkowym czasie.